Vydané rozhodnutia

Spoločnosť TATRA GOLD spol.s.r.o., má vydané tieto rozhodnutia z oblasti ŽP:

Prevadzkovy poriadok- recyklácia - súhlas - k nahliadnutiu.

Prevadzkovy poriadok  - recyklácia - predlženie - k nahliadnutiu

Súhlas na zhodnocovanie odpadov - recyklácia - k nahliadnutiu

Súhlas na zhodnocovanie odpadov - recyklácia - predlženie- k nahliadnutiu

Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti - k nahliadnutiu

Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti - predlženie - k nahliadnutiu

Súhlas NO - k nahliadnutiu

Súhlas NO predlženie - k nahliadnutiu

budova.jpg

TATRA GOLD spol. s r. o.
Výroba polyetylénovej fólie, vriec a obalov z fólie

Továrenská 422
018 61 Beluša
Slovenská republika

T: +421 (0) 42 465 15 10
F: +421 (0) 42 462 56 38
E: sekretariat@tatra-gold.sk


claim_svk.png